Partner, Seedster 5.0

Andersen Partners

Et moderne advokatfirma der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet indenfor alle specialer

Læs mere

Om Andersen Partners

Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet indenfor alle specialer.

Klienterne møder hos Andersen Partners godt 100 dedikerede medarbejdere, som er klar til at yde det bedste. Halvdelen er advokater, og vi rådgiver inden for alle erhvervsretlige områder.

Udover vores kontorer i Kolding og København, har vi også kontorer i Hamborg og Flensborg, samt et stærkt netværk af internationale samarbejdspartnere, så klienterne altid får den bedste rådgivning - uanset landegrænser.

Høj faglighed og specialisering inden for det juridiske felt er en nødvendighed i en kompleks verden. Klienternes sikkerhed for kompetent rådgivning er derfor forankret i de mange specialer, vi har opbygget. Se mere på www.andersen-partners.dk

Rådgivning af høj kvalitet omfatter meget mere end paragraffer. Vi er ærlige og direkte i vores rådgivning og ved, at det i høj grad handler om at forstå klienternes problemer og anvise en løsning på dem. Vi har en proaktiv, pragmatisk og forretningsorienteret tilgang til de juridiske problemstillinger. Vores rolle som betroede rådgivere hviler på et indgående kendskab til brancher og markedsforhold, så klienterne kan forvente en kvalificeret sparringspartner.

Vores mål er klart og enkelt: Vi vil gøre os fortjent til at have de mest tilfredse klienter og medarbejdere i advokatbranchen. Vores klienter skal opleve at få den bedste service hos os – hver gang!

Vores varemærkeregistreringssystem er et eksempel på en digital løsning, der skaber merværdi for vores klienter. Vi har opbygget systemet i tæt sparring med klienterne, så det netop understøtter deres forretning. Varemærkeregistreringssystemet giver virksomhederne en registrering og et overblik over egne varemærker samt en global overvågning. Det er fundamentet for, at virksomhederne kan lægge en strategi for deres varemærker og følge med i, om der er andre varemærker, der krænker eget varemærke.

Alle skal opleve, at de er velkomne. Derfor får enhver klient én fast kontaktperson hos os. Vi sætter en ære i at være tilgængelige og fokusere på det gode samarbejde. Vores juridiske rådgivning tager altid udgangspunkt i klienternes forretning. Rådgivningen starter med, at vi definerer de juridiske og kommercielle problemstillinger præcist, afdækker hvilke specialistkompetencer, der er nødvendige, sammensætter et engageret team og udpeger én ansvarlig partner. I samarbejde med klienten opstiller vi klare mål for rådgivningen, fastlægger opgaverne og tidsplaner og etablerer den personlige kontakt, der skal til, for at opgaven kan blive løst effektivt.